EXPOSICIÓ MICRORELATS / EXPOSICIÓN MICRORRELATOS
L'Associació d'Escriptors de la Província de Castelló, en compliment del sue objectiu de fomentar la cultura i en especial la literatura, pretén amb aquesta exposició donar a conéixer l'obra dels microrelataires espanyols més representatius, reunits en el col·lectiu «Generació Blogger». Els participants han aconseguit la proesa que un gènere poc conegut com el microrelat, meresca l'atenció de prestigioses editorials. Aquesta exposició ens acosta la seua obra d'una forma diferent i en llocs poc habituals per a la literatura. S'exposaran els seus relats en dos espais expositius (Museu de Belles Arts i edifici Menador) i en tres formats diferents (impresos en gran tamany, en els seus llibres i en una projecció).
Aquesta exposició que té el seu primer punt de parada a Castelló recorrerà després sales expositives de tota la geografia espanyola.
Els microrelats poden contenir molt més del que en ells apareix escrit. Són com un fotograma d'una pel·lícula. Demanem al lector que imagine el que ha succeït abans i el que succeirà després.

  Una altra característica fonamental és la seua brevetat, que és un reflex del món accelerat en el qual vivim. L'excessiva connexió, la immediatesa en les expectatives vitals són la causa de l'increment del nombre d'escriptors que els escriuen i de lectors que els llegeixen, especialment en blogs, xarxes socials i la resta de sistemes de comunicació virtual que van sorgint.


La Asociación de Escritores de la Provincia de Castellón, en cumplimiento de su objetivo de fomentar la cultura y especialmente la literatura, pretende con esta exposición dar a conocer la obra de los microrrelatistas españoles más representativos, reunidos en el colectivo «Generación Blogger». Los participantes han conseguido la proeza de que un genero poco conocido como el microrrelato, merezca la atención de prestigiosas editoriales. Esta exposición nos acerca su obra de una forma diferente y en lugares poco habituales para la literatura. Para ello se expondrán sus relatos en dos espacios expositivos (Museu de Belles Arts y edificio Menador) y en tres formatos diferentes (impresos en gran tamaño, en sus libros y en una proyección).
Esta exposición que tiene su primera parada en Castellón recorrerá después salas expositivas de toda la geografía española.
Los microrrelatos pueden contener mucho más de lo que en ellos aparece escrito. Son como un fotograma de una película. Pedimos al lector que imagine lo que ha sucedido antes y lo que sucederá después.
Otra característica fundamental es su brevedad, que es un reflejo del mundo acelerado en el que vivimos. La hiperconexión, la inmediatez en las expectativas vitales son la causa del incremento del número de escritores que lo cultivan y de lectores que lo disfrutan, especialmente en blogs, redes sociales y el resto de sistemas de comunicación virtual que van surgiendo.

No hay comentarios: