miércoles, 24 de noviembre de 2010

TODOS SOMOS MALHKOM

He deixat aquest espai als meus alumnes de 4t d'E.S.O. per a que puguen denunciar una injusticia.

Este espacio lo he cedido a mis alumnos de 4º de la E.S.O. para que puedan denunciar una injusticia.

ENTREVISTA EN RADIO CASTELLÓN (24/11/10) 


    Som alumnes de quart d'ESO B de l'institut Penyagolosa i volem denunciar un cas que afecta a un company nostre. La Conselleria d'Educació li ha comunicat que no pot continuar el curs amb nosaltres; li han denegat la repetició extraordinario que havia demanat, perqué dins de poc arriva a la majoria d'edat.
   Creiem que no és just ja que aquest alumne s'està esforçant molt enguany, ha començat el curs com tots nosaltres i els resultats acadèmics que està obtenint són bons. Després de dos mesos d'anar a classe, de comprar-se el material necessari, d'estudiar i de fer els exàmens no el deixen continuar per a traure's el graduat a l'Institut. Què farà ara? A Castelló no queden places en els centres d'educació d'adults. Què pretenen, que no estudie? No acabar l'ESO significa no tindre cap futur.
   Sembla que si haguera nascut un mes més tard li deixarien acabar el curs; però no ens pareix bé que per una qüestió administrativa no puga acabar els estudis i que, a més, li ho comuniquen després de dos mesos de classe.
   No trobem just el que estan fent amb el nostre company. Per aixó, demanem que la Conselleria li permeta acabar el curs a l'Institut, perquè altres vegades s'han fet excepcions.

   Atentament,

   La classe de 4t B   Somos alumnos de 4º de ESO B del Instituto Penyagolosa y queremos denunciar un caso que afecta a un compañero nuestro. La Conselleria de Educación le ha comunicado que no puede continuar el curso con nosotros; le han denegado la repetición extraordinaria que había pedido, porque dentro de poco llegará a la mayoría de edad.
   Creemos que no es justo, ya que este alumno se está esforzando mucho, ha empezado el curso como todos nosotros y el resultado académico que está obteniendo es bueno. Después de dos meses de ir a clase, de comprarse el material necesario, de estudiar y de hacer exámenes no le dejan continuar para obtener el graduado. ¿Qué hará ahora? En Castellón no quedan plazas en los centros de educación para adultos. ¿Qué pretenden que no estudie? No acabar la ESO significa no tener ningún futuro.
   Parece ser que si hubiese nacido un mes más tarde le dejarían acabar el curso; pero no nos parece bien que por una cuestión administrativa no pueda acabar los estudios y que, además, se lo comuniquen después de dos meses de clase.
   No nos parece justo lo que le están haciendo a nuestro compañero. Por eso, pedimos que la Conselleria le permita acabar el curso en el instituto, porque otras veces se han hecho excepciones.


Atentamente,

la clase de 4ºB


ENTREVISTA EN RADIO CASTELLÓN (24/11/10)

No hay comentarios: